Startujemy!!

Pierwszy klip gotowy! Zapraszamy do oglądania!

FAMA 2013

SMKKPMzO Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą / Miejscovnik.pl